Studencka Wiosna Teatralna 2023 „PRÓBY”
ACKiM UMCS Chatka Żaka

6 czerwca, 2023
 · 
4 min read
Featured Image

W dniach 25-27 maja odbyła się coroczna celebracja kultury studenckiej w formie Studenckiej Wiosny Teatralnej, organizowanej przez Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Tegorocznym tematem, motywem przewodnim były “Próby”, a wieloznaczność tego terminu otwiera mnogość pola interpretacji - mogą to być próby teatralne w bardzo technicznej formie, czy to polegające na ćwiczeniu ról, choreografii czy prozaicznego ustawiania świateł, ale także poszukiwanie nowych środków, sposobów artystycznego wyrazu, a także dzieło in statu nascendi. Dzieło wciąż niedokończone, ciągle ewoluujące, no i także odwołujące się do młodości, która też jest przecież stanem płynnym, gdzie dopiero tworzy się siebie jako osobę, dojrzewa i dorasta, poszukuje, sprawdza możliwości. Podejmowanie prób można również wiązać z nadzieją, przecież nie zaczynamy tworzyć bez wizji efektu końcowego, bez finału, do którego chcemy doprowadzić, a więc jest to mocno ludzki imperatyw do działania.

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu na scenach Chatki Żaka zaprezentowało się 8 teatrów studenckich:

 • Teatr Imperialny /Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Lublin
 • Entheos / Centrum Kultury w Lublinie / Uniwersytet Jagielloński / Kraków
 • 3Próby / ACK Alternator / Uniwersytet Gdański / Gdańsk
 • FrąkałArt / Lublin
 • Międzywydziałowy Teatr Studencki Kurtyna / Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie/ Uniwersytet Rolniczy w Krakowie / Kraków
 • Studencki Teatr Chwila / Uczelniany Ośrodek Kultury UPH / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach/ Siedlce
 • Teatr bez Nazwy / Uniwersyteckie Centrum Kultury w Białymstoku /Uniwersytet w Białymstoku / Białystok
 • Teatr ITP / Katolicki Uniwersytet Lubelski / Lublin

Ostatniego dnia Festiwalu odbył się także performance “Przestrzenie prób” oraz spektakl mistrzowski Musicalu Cyrkowego Chatki Żaka "Nana na nana".

Wszystkim występom przyglądało się Jury w składzie: Adrian Cieszkowski, Jarosław Cymerman, Redbad Klynstra-Komarnicki, dr hab. Irina Lappo, Izabela Pastuszko, Paulina Prokopiuk oraz Ewa Zbroja.

Poziom spektakli był bardzo różny jak i różna była tematyka i forma, jaką podejmowali młodzi twórcy. Klimaty słowiańskie (“Rusałki” Teatru Imperialnego), antyczne (“Popiół” Teatru Entheos), poetyckie (“Szymborska: kolaż” Teatru 3 Próby), a także nowe interpretacje klasyki literatury (“ΑΝАΓΚΗ: przeznaczenie” Teatru bez Nazwy) wydawały się wzajemnie uzupełniać i pokazywać, jak w kalejdoskopie- mnogość i wielobarwność zjawiska, jakim jest teatr studencki. Każdego dnia wieczorem następowało także omówienie wystawionych spektakli i dyskusja, która pomagała często rozwiać wątpliwości, nakierować interpretacyjnie, albo poznać proces tworzenia przedstawień. Pytania mogli zadawać widzowie, jury, ale także sami twórcy, którzy byli żywo zainteresowani innymi zespołami i ich metodami pracy twórczej. Po omówieniach przychodziła pora na Klub Festiwalowy, gdzie można było powymieniać się uwagami oraz wrażeniami z występów - nawiązywanie kontaktów, sieciowanie między teatrami tego rodzaju jest niezwykle ważne, wzmaga poczucie wspólnoty, a to bardzo istotne dla zjawisk alternatywnych, często niezrozumianych i spychanych gdzieś na boczny tor (nawet w instytucjach, przy których funkcjonują), bo nie są nastawione na zysk czy mainstreamowego widza.

Podsumowaniem Studenckiej Wiosny Teatralnej była gala, na której zostały wręczone nagrody:

 • Grand Prix Studenckiej Wiosny Teatralnej 2023 zdobył Teatr 3 Próby za spektakl “Szymborska: Kolaż”
 • Nagroda Publiczności powędrowała do Teatru bez Nazwy za spektakl ΑΝАΓΚΗ: przeznaczenie
 • Nagroda Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego - Entheos za spektakl „Popiół" (III część: „Orestes")
 • Nagroda Rektora UMCS prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego ex aequo dla: Teatru ITP za spektakl „Szklana menażeria” Międzywydziałowego Teatru Studenckiego Kurtyna za spektakl „Balladyna 68” oraz Teatru Imperialnego za spektakl „Rusałki”. 
 • Nagroda Aktorska ex aequo: za najlepszą kreację artystyczną dla Korneli Frąkały z Teatru FrąkałArt za spektakl „Dylematy”, za kreację postaci diabła dla Damiana Radulskiego, Sławomira Uścinowicza oraz Jakuba Kosiorka z Teatru bez Nazwy za spektakl ΑΝАΓΚΗ: przeznaczenie oraz za rolę Elektry w spektaklu II – „Popiół" (III część: „Orestes") dla Weroniki Orawiec.

W najbliższych tygodniach będziemy także Państwu przybliżać wybrane spektakle w formie recenzji, zapraszamy do czytania!

Autor: Krzysztof Petkowicz

Fot. Krzysztof Kordulski

Comments

No Comments.

Leave a replyReply to

INSTAGRAM

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ?

PROO_zestawienie_1_ACHROMATYCZNE_W_INWERSJI